Voorbeeld video's

Veel gestelde vragen over Backup Everything

We hebben voor u hieronder een lijst met veelgestelde uitdagingen, vragen (en antwoorden) uitgewerkt. Neem a.u.b. in acht dat sommige van deze gerelateerd zijn aan Windows of Windows-instellingen en niet aan de Backup software.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Neemt u voor verdere assistentie dan a.u.b. contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
Dat kan ook per mail, naar support@backupeverything.nl.

Als de backup is afgerond met foutmeldingen, of onverhoopt niet is uitgevoerd, dan zou de debug log op de betreffende machine opheldering kunnen geven over de reden ervan.

Deze debug log kan in 2 mappen zijn opgeslagen:

 • In de .obm map, in de PRO editie, of
 • in de .acb map, in de LITE editie van de software

Zoeken van deze debug log mappen:

 1. Open Windows Explorer in C:\
 2. Open de ‘users’ map
 3. Open de ‘users’ map van de gebruiker waaronder de software is geïnstalleerd.
 4. In deze map zou u eender een .obm- of .acb-map moeten vinden. Open die map.
 5. Binnen deze map zou de debug log zich moeten bevinden in /log/Scheduler

Het kan voorkomen dat een backup resulteert in een Index Error. De onderstaande procedure kan dit mogelijk verhelpen:

 1. Browse in Windows Explorer naar de installatiemap van ‘XXX Cloud Backup’.
 2. Open het ‘cb.opt’ bestand in Notepad.
 3. Voeg ‘true’ toe aan het einde van deze regel:
  “com.ahsay.cloudbacko.core.bset.file.RemoteBDB.forceRebuild=”

  Dat ziet er dan zo uit:
  # Force to rebuild file database (BDB) on server
  com.ahsay.cloudbacko.core.bset.file.RemoteBDB.forceRebuild=true
 4. Sla de wijzigingen op en sluit het bestand in Notepad.
 5. Herstart de ‘XXX Cloud Backup’ Windows service
 6. Start nu een handmatige backup.
 7. Als deze klaar is, verwijder dan de ‘true’ toevoeging weer in het ‘cb.opt’ bestand.
 8. Herstart opnieuw de ‘XXX Cloud Backup’ Windows service

VSS foutmeldingen zijn gerelateerd aan Windows in de betreffende client. U zou dezelfde foutmelding krijgen wanneer u Windows (WBAdmin) zou gebruiken om een backup te maken vande betreffende applicatie (of het volledige systeem). Deze fouten dienen te worden hersteld om de backup te doen slagen.

Een eerste indruk van de oorzaak van een VSS error kan mogelijk worden gevonden in de output van het volgende commando in een CMD-venster:

vssadmin list writers

 

Het kan voorkomen dat de locatie van een bronbestand gewijzigd is en dat de software dit bestand nog op die locatie zoekt.

In dit geval kunt u dit pad in de backup-set aanpassen of verwijderen (als het pad niet meer nodig is)

Als de Backup client crasht of bevriest en het niet mogelijk lijkt deze te stoppen, controleer dan op “running” en “stopped” bestanden, die tijdens de backup zijn aangemaakt.

 1. In Windows Explorer, open de usermap van de user waaronder de client is geïnstalleerd. In het onderstaande voorbeeld is dat “Admin”.
 2. Open vervolgens de .obm map of de .acb map (de .obm map is gerelateerd aan de PRO versie, de .acb map aan de LITE versie)
 3. In die map, open de /ipc/BackupSet map. In deze map is een nieuwe onderverdeling per backupset.
 4. In deze backup-set mappen kunnen “running” of “stopped” bestanden staan. Deze bestanden kunnen worden verwijderd.

Voorbeeld:

backupeverything client crash

 1. Login met uw back-up account
 2. Klik op ‘Backup Sets’
 3. Selecteer de betreffende backup set
 4. Klik op ‘Show Advanced Options’
 5. In Advanced Options, klik op ‘Others’ en dan ‘Change’ op de tijdelijke map. Browse naar een map waarop de ingelogde gebruiker volledige toegang heeft. U kunt eventueel ook een nieuwe map aanmaken.
 6. Sla de wijzigingen op met ‘Save’. De map voor tijdelijke bestanden is nu aangepast.

Open Windows Explorer in de map C:\ProgramFiles\XXXBusinessCloudBackup.

In deze map bevindt zich een bestand ‘afc.opt’. Open dit bestand in Notepad en voeg de volgende regels toe:

com.ahsay.afc.bfs.cloud.ChunkedOutputStream.retry=20
com.ahsay.afc.io.ReadAheadInputStream.timeout=300
com.ahsay.afc.bfs.cloud.ChunkedOutputStream.upperSleepLimit=5

Sla het bestand op. Log opnieuw in in the Backup Everything client en start de backup opnieuw

Volg de volgende procedure om de reminder aan of uit te zetten:

 1. Meld u aan in de Backup Everything client
 2. Open ‘Backup- sets’
 3. Selecteer de backup set waarin u deze wijziging wil aanbrengen.
 4. Open ‘Advanced Settings’ in de backup set.
 5. Klik op ‘Reminder’
 6. U kunt de schuifbalk hier instellen op ‘aan’ of ‘uit’ voor deze optie.
 7. Sla de wijzigingen op met ‘Save’
 1. Ga naar het dashboard van het account van uw klant. 
 2. Open ‘Utilities’
 3. Zorg dat de ‘CRC’ optie niet is aangevinkt.
 4. En start de Data Integrity Check

Krijgt u deze melding, wanneer u de Backup Everything client start?

Javax.crypto.BadPaddingException pad block corrupted

Let op: Na het volgen van deze procedure kan het nodig zijn dat u uw gebruikersnaam, wachtwoord en encryptiesleutel opnieuw moet opgeven!

 1. Voor de PRO client: Open Windows Explorer in C:\users\\.obm\
  Voor de LITE client: Open Windows Explorer in C:\users\\.acb\
 2. Verwijder de ‘config’ map (in de config map zijn uw gebruikersgegevens en encryptiesleutel opgeslagen)

Als het backup process vastgelopen lijkt, of als de Backup Everything client niet meer reageert, dan kan het noodzakelijk blijken deze processen geforceerd af te sluiten.

Dat kan door de betreffende executable te stoppen. Dit betreft het bJW.exe proces. Met het stoppen van dit proces, forceert u een stop van de huidige backup en de client.

Hierna kunt u de client opnieuw openen en de betreffende taak opnieuw starten.

Stoppen van het bJW.exe proces:

 1. Open Windows Taakbeheer
 2. Lokaliseer in Windows Taakbeheer het proces bJW.exe. 
 3. Selecteer bJW.exe, rechtsklik en kies ‘End Task’

Voorbeeld:

BackupEverything-crashed-stuck-unresponsive

U heeft een tabel verwijderd uit een database. Als u uw back-ups echter naloopt dan ziet u de verwijderde tabel er nog altijd in staan. Dat is prima als u de tabel alsnog een keer nodig zou hebben, of als de tabel onbedoeld verwijderd is.

Maar als de verwijdering definitief en met opzet is, dan neemt deze tabel onnodig ruimte in beslag op uw storage. In dat geval wilt u mogelijk deze data uit uw back-ups verwijderen. Hoe doet u dat?

Purgen van database tabellen in uw back-ups

Manier 1:

Verwijder in de Online Backup Manager de tabellen uit de back-upset.

screenshot van backupeveryting utilities venster, de delete backup data optie

Procedure:

 1. Start de Online Back-up Manager (OBM) interface
 2. Selecteer “Utilities”
 3. Selecteer “Delete Backup Data”
 4. Selecteer de betreffende Back-up set
 5. Selecteer het overeenkomende back-up doelpad
 6. In de drop-down box “Select what to delete” kies “Choose from ALL files”.
 7. Verwijder de bestanden welke niet meer bestaan.

Manier 2:

Als de bovenstaande manier niet het gewenste resultaat geeft, kunt u de tabellen laten verwijderen door dataretentie.

Procedure:

 1. Login op de webinterface van het betreffende back-up account. Dat kan op: https://customername.onlinedatastorageuk.co.uk/cbs/Logon.do
 2. Kies de User-tile.
  tile van user in BackupEverything
 3. Dubbelklik de betreffende Database back-up set
  screenshot van BackupEverything beheer van back-up set
 4. Kies “Source”
  screenshot van backupEverything beheer en niet geselecteerde bronnen
 5. Browse naar “Deselected Source” en klik op het plus-teken.
 6. Voeg nu de paden toe die niet meer in de back-up dienen te worden opgenomen.

In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat niet alle netwerkshares zichtbaar zijn in de BackupEverything client:

screenshot van BackupEverything client waarin share niet worden weergegeven

Een oorzaak zou kunnen liggen bij de implementatie van Windows User Account Control (UAC). Netwerkshares die niet vanuit een administrator elevated toepassing zijn aangemaakt kunnen door de UAC implementatie mogelijk niet worden weergegeven.

U kunt UAC uitzetten of instellen op een lager niveau. Dit is echter veelal niet wenselijk in verband met de daarbij komende risico’s voor security.

Alternatief 1: Elevated toepassing (voorkeur)

Maak de betreffende drive-mapping opnieuw aan vanuit een administrator elevated toepassing. Dit kan bijvoorbeeld een elevated Windows verkenner zijn of een elevated CMD-prompt met het NETUSE-commando.

Alternatief 2: EnableLinkedConnections (registeraanpassing)

Let op: Dit betreft een aanpassing in het Windows register. Bent u niet bekend met handelingen in het Windows register, raadpleeg dan eerst een professional.

 1. Start de register-editor in de volgende map: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  screenshot van Windows register editor in Policies-System tree
 2. Voeg in deze map een DWORD Value (32bit) toe
  screenshot van toevoegen waarde in Windows register
 3. Geef deze waarde de naam: “EnableLinkedConnections” met een waarde van “1” (zonder aanhalingstekens)
  screenshot van bewerken Windows register waarde
 4. Sluit de registereditor en start de computer opnieuw op

Contact met support

Staat uw vraag of uitdaging niet in de bovenstaande lijst? Neemt u dan contact op met onze supportafdeling. Wij helpen u graag verder. Standaard support gaat via E-mail. Bij calamiteiten(*) kunt u onze supportafdeling ook bellen.

* Gradaties en voorwaarden van deze calamiteiten worden vastgelegd in de Service Level Agreement (denk bijvoorbeeld aan het herstellen van een server wat om één of andere reden niet lukt, terwijl de productie stil ligt).

Standaard E-mail support

Rechtstreeks contact met onze supportafdeling via E-mail kan op: support@backupeverything.nl.

Even bellen kan ook

Liever direct contact? Dat kan ook: bel ons dan op +31 85 489 49 04 (gaarne alleen bij calamiteiten)